Научноизследователска организация за интеграция и сътрудничество